מחיר: 170 ש"ח
מחיר: 160 ש"ח
מחיר: 95 ש"ח
מחיר: 120 ש"ח

סה"כ לתשלום 1465.00 ש"ח