מחיר: 160 ש"ח
מחיר: 120 ש"ח
מחיר: 105 ש"ח
מחיר: 180 ש"ח

סה"כ לתשלום 1600.00 ש"ח